Torre de l'Aguiló

Puntos de interés

 Villajoyosa / La Vila Joiosa
Torre de l'Aguil

Del segle XVI. Corona un tossal costaner en una zona de penya-segats amb ampli domini sobre la mar. Es tracta d’un edifici peculiar que destaca de la resta de torres de la costa pel seu origen senyorial. Construïda en maçoneria, de base quadrada d’uns quatre metres de costat i deu metres d’alt, presenta un lleuger talús que correspon al primer pis massís, sobre el qual s’alça una planta amb finestres obertes en els quatre murs, una porta allindanada elevada al costat oest i els permòdols d’un matacà de protecció. Ha perdut bona part del mur que s’obri cap a la mar, així com part de la terrassa superior, on destaquen els detalls defensius dels tres matacans desapareguts. Possiblement mai degué tindre garlanda, detall defensiu que no pareix donar-se tampoc en la resta de torres quadrangulars valencianes.


Lugares y rutas cercanas